Haluamme todella paneutua rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamiseen. Kasvatuksemme on harrastepohjaista, jonka motiivina on todellinen kiinnostus ja ihailu näitä upeita rotuja kohtaan.


Kasvatamme allekirjoittamamme Kennelliiton kasvattajasitoutumuksen periaatteiden mukaisesti. Jalostukseen käytämme terveystarkastettuja,hyväluonteisia ja hyvän hermorakenteen omaavia yksilöitä. Näyttelytulokset ovat vain pieni osa valinnoistamme.. Ei se määrä vaan se laatu.

Panostamme paljon aikaa yhdistelmiemme suunnitteluun ja etsimme jalostusyksilöitä ulkomaita myöten vaivoja säästämättä.

Koiramme ovat meille ensisijaisesti lemmikkejä ja asuvat perheenjäseninä kotioloissa meillä tai sijoituskodeissa.
Kasvatustyö etenee pääasiassa sijoitus-/jalostusoikeuskoirien avulla.

Tulevista pentueista sijoitamme aina yhden lupaavimman pennun yhtä pentuetta vastaan. Tiedämme omat resursimme ja jos lauma kasvaa liian suureksi ei pennulle jää niin paljon aikaa kasvaa yhteiskuntakelpoiseksi.

Kapean geenipohjan vuoksi pidämme aina silmämme auki vierassukuisten koirien suhteen. Eri linjat mahdollistavat laajan jalostuspohjan, jolloin sukusiitokseen ei tarvitse turvautua. Tarkoitus on tuoda myös uutta verta ulkomailta.

Rodunjalostus ei ole pelkästään pentujen tuottamista vaan suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja koko rodun tilanteen huomioivaa avarakatseista yhteistyötä, jolla pyritään viemään rotua eteenpäin.

Jalostukseen käytettävä koira ei saa olla arka, aggressiivinen ihmisille tai huono stressinsietokyvyltään. Koirien käyttäytymisen asiantuntijatkaan eivät ole yksimielisiä luonteen periytymisen mekanismeista, mutta taipumusta pelokkuuteen pidetään hyvin vahvasti periytyvänä ominaisuutena kaikilla roduilla. Ts. arkuuden ja rohkeuden vaihtelu on voimakkaasti perinnöllistä. Estrelat,kuvaszit ja portugalinpodengot saavat olla pidättyväisiä vieraita kohtaan, mutta se ei ole sama asia kuin arkuus. Pidättyväinen koira ei hakeudu heti vieraiden ihmisten seuraan, mutta sen tulisi olla siitä huolimatta luoksepäästävä. Olemme myös sitä mieltä, että koira joka ei lisäänny luonnollisesti ei ole jalostuskoira.

Yksittäisten kasvattajien tekemät ratkaisut jalostusvalinnoissa joko tervehdyttävät tai tuhoavat koko populaatiota. Jos jalostusvalinnoissa painotetaan ainoastaan jotain tiettyä ominaisuutta ennemmin kuin monimuotoisuutta, pian geenipoolissa ei ole riittävästi vaihtelua rodun säilymiseksi elinvoimaisena ja samalla koko rotuun voi myös vahingossa vakiintua arkielämässä hankalia käyttäytymisominaisuuksia. Geenipooli pitäisi pyrkiä pitämään mahdollisimman laajana etsimällä potentiaalisia jalostuskoiria, vaikka ne olisivatkin ”kotikoiria”.

Kasvatustyössä tavoitteenani on siis toteuttaa yhdistelmiä, joilla voin jatkaa kasvatustyötä. Kasvattaminen on mielestäni pitkäjänteistä toimintaa, johon kuuluu valitettavasti myös pettymyksiä. Avoimuus onkin tärkeä osa kasvatustyötä, etenkin jos aikoo myös ”vaikeuksien kautta voittoon.”

Haluan tehdä yhteistyötä toisten kasvattajien kanssa, koska kaikenlainen tieto koskien koirien terveyttä, luonnetta jne. pitäisi käyttää rakentavasti hyväksi. Arvostan muiden kasvattajien näkemyksiä, vaikka ne olisivatkin erilaisia. Minusta on siis tärkeää kuunnella toisia kasvattajia (myös “vääränrotuisten”), kuunnella omistajia, tehdä havaintoja, ja seisoa sen jälkeen omien jalostusvalintojen takana.

Kasvatustyössä täytyy tehdä myös kompromisseja, koska ilman kompromisseja kasvatus ei voi edetä. Samanlaisen umpikujan luo myös luopuminen tavoitteistaan ja rotumääritelmästä. Kriteerini yhdistelmille on aina se, ottaisinko itse juuri tästä yhdistelmästä pennun. Jokaisen pentueen kohdalla haluan pystyä myös vastaamaan kysymykseen, miksi juuri tämä yhdistelmä. Tämä periaate koskee myös omia, kotona asuvia, jalostuskoiriani. Yritän nähdä omienkin koirien puutteet.